The Dope Show – Wirja tal-Arti li tirrappreżenta karatteristiċi li jsawru s-soċjetà

The Dope Show – Wirja tal-Arti li tirrappreżenta karatteristiċi li jsawru s-soċjetà

F’eżerċizzju etnografigu, l-artisti Mark Mallia u Etienne Farrell innutaw karatteristiċi li jsawru lis-soċjetà tagħna, u mmortalizzawhom fl-arti.

Is-suppervi, dawk ta’ wiċċ b’ieħor, ta’ qalb tajba, l-egoisti, it-tosti, iz-zekzieka, it-tantaturi, l-antipatki, il-kwieti u l-fanfaruni, il-misterjużi, dawk ta’ waħedhom u dawk li jħobbu jċarrtu ħalqhom u li waħedhom jimlew kamra, huma wħud mill-karattri li jinsabu f’din il-wirja.

Ritratt: KitzKlikz

Ispirati minn Diane Arbus, Marilyn Manson u Lewis Carroll fost oħrajn, l-artisti ħolqu l-karattri tagħhom ibbażati fuq karatteristiċi li nnutaw f’nies li jiltaqgħu magħhom ta’ kuljum.

Permezz ta’ dan l-eżerċizzju, il-ħajja u n-nies li jsawruha dehret b’mod artistiku, bħala ċirku jew ktieb tal-ħrejjef. Dawk li jżuru l-wirja u jħarsu sew, kapaċi jinnutaw nies li jafu, jew lilhom infushom qalb il-karattri mpinġija, imnaqqxa jew maħluqa fit-tafal.

Ritratt: KitzKlikz

F’dan l-eżerċizzju, li qed ixebbħu bħal meta tħares ġo mera u tinnota d-difetti tiegħek, l-artisti qed jistiednu lil dawk li jżuru l-wirja biex f’eżami personali, jaraw jekk jistgħux itejbu l-imġiba tagħhom.

Il-wirja nfetħet nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar, bil-parteċipazzjoni artistika ta’ Hayden Grima, li wkoll inbidel f’karattru għas-serata tal-ftuħ.

Il-wirja se tibqa’ miftuħa sa nhar is-Sibt l-4 ta’ Frar, fil-gallerija Obelisk 234, Main Street, Ħal Balzan.

Għal aktar tagħrif żuru l-paġna ta’ Facebook: MALLIA-FARRELL

Wirja ta’ fuljetti li jmorru lura fiż-żmien u li jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti

Wirja ta’ fuljetti li jmorru lura fiż-żmien u li jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti

Illum, is-16 ta’ Jannar 2023, il-Librerija tal-Università ta’ Malta nediet wirja li ġġib l-isem ta’ Enduring Ephemera: an exhibition of rare pamphlets from the UM Library’s Archives and Rare Books Collection.

Il-wirja, li tinsab fis-sular t’isfel tal-librerija, tikkonsisti minn sebgħin ktejjeb, li ġew ippublikati bejn il-perjodu tal-Ordni ta’ San Ġwann u żmien l-Inglizi. Dawn il-ktejbiet jitfgħu dawl fuq diversi suġġetti, fosthom fuljetti għall-katekiżmu u kurunelli, battalji marittimi fiż-żmien tal-Ordni, il-kwistjoni tal-lingwa, u dwar ix-xjenza, botanika u saħħa, fost suġġetti ta’ interess oħrajn.

Fost id-diversi fuljetti li qed jiġu esebiti insibu Catechismo religioso per le scuole infantili di Malta u The claims of the Maltese to Self-Government : a letter addressed to Her Majesty’s Principal Secretary of State for the Colonies by Sigismondo Savona.

Jekk inti interessat li tiskopri iktar dwar dawn il-ktejbiet, inħeġġuk tmur tara din il-wirja tant interessanti. Din il-wirja hija miftuħa għal kulħadd u se tibqa’ għaddejja sas-7 ta’ April.

Wirja tal-arti li tirrappreżenta l-effetti ta’ diżinformazzjoni mill-midja dwar il-gwerra

Wirja tal-arti li tirrappreżenta l-effetti ta’ diżinformazzjoni mill-midja dwar il-gwerra

Inaction is a Weapon of Mass Destruction huwa proġett tal-arti, bi pjan li jixħet dawl fuq kif il-proċessi tal-midja użati sabiex iferxu informazzjoni dwar il-gwerra u l-effetti tagħha fuq min qiegħed isegwi.

Ix-xogħol jirrifletti l-preokkupazzjoni tal-artist bil-bdil, editjar jew manipulazzjoni tal-informazzjoni li tasal għand in-nies li jinsabu ‘l barra miż-żona ta’ kunflitt. Il-perikli li jinħolqu minħabba informazzjoni ħażina mferxa mill-midja, huma serji. Dan għaliex joħolqu impatt qawwi fuq l-opinjoni pubblika fuq kwistjonijiet ta’ għajnuna umanitarja u interventi militari bbażati fuq gideb u nofs veritajiet.

L-għan ta’ dan il-proġett hu li jipprovoka lill-ispettaturi permezz ta’ numru ta’ xogħolijiet analitiċi, ironiċi u kultant anke permezz ta’ xogħol ċiniku bbażat fuq sitwazzjonijiet fattwali; stampi fittizzji u anke xogħol teoretiku. Esperti differenti mill-oqsma tal-ġurnaliżmu, films, arti, edukazzjoni u mix-xena militari qegħdin jikkontribwixxu ukoll f’dan il-proġett, permezz ta’ taħditiet u workshops.

Din il-wirja mill-artist Darren Tanti, u kurazzjoni ta’ Melanie Erixon, qed tittella’ ġewwa Spazju Kreattiv, il-Belt Valletta u ġewwa l-Kamra ta’ Fuq, l-Imqabba, sal-4 ta’ Diċembru.

It’s 5 o’clock Somewhere – Wirja tal-arti li tesplora pjaċiri li jqanqlu sens ta’ ħtija

It’s 5 o’clock Somewhere – Wirja tal-arti li tesplora pjaċiri li jqanqlu sens ta’ ħtija

Din il-wirja ġewwa Boco ddur mat-tema ta’ guilty pleasures, pjaċiri li jqanqlu sens ta’ ħtija. Dawn il-pjaċiri huma attivitajiet personali u intimi jew drawwiet li wieħed m’għandux jagħmel jew jastjeni milli jagħmel, iġibu ferħ iżda fl-istess ħin sens ta’ ħtija u mistħija. Jaf ikunu kemxejn ta’ ħsara, u mhux aċċettabbli mis-soċjetà.

Inħossuna nitilfu l-kontroll tagħna nfusna f’dawn is-sitwazzjonijiet u kulħadd għandu minn dawn il-pjaċiri, jistgħu jkunu wieħed jew aktar. Għalkemm kultant, wieħed isibha diffiċli li jammettihom.

Il-lista ta’ dawn il-pjaċiri, guilty pleasures, hija infinita, imma jekk wieħed kellu jsemmi ftit minn dawk li huma l-aktar komuni u preferuti, faċli nibdew: mill-iffingar fiċ-ċikkulata, konsum t’alkoħol (speċjalment f’ħinijiet mhux tas-soltu), fantasiji sesswali, meta teħel ma’ programm televiżivi intriganti (binge-watching), xamm tal-kotba, xiri eċċessiv minn fuq l-internet… u ħafna aktar.

L-isem ta’ din il-wirja tal-arti, It’s 5 o’clock Somewhere, ġej mill-frażi famuża li wieħed juża bħala skuża meta jkun jixtieq xarba alkoħolika f’ħin li mhux komuni li jinxtorob l-alkoħol; bħal ngħidu aħna, fl-10 ta’ filgħodu. Din toħloq sens ta’ ħtija fil-kuxjenza, u għaldaqstant wieħed iserraħ kemm kemm il-kuxjenza billi jikkonsla li għalkemm għalih ikun filgħodu, xi mkien fid-dinja saru l-5 ta’ flgħaxija. Il-5 ta’ flgħaxija huwa l-ħin użat għax huwa ħin komuni għal ħafna li fih tispiċċa il-ġurnata tax-xogħol u l-ħin li fih bosta bars joffru l-Happy Hour.

L-artisti li qegħdin jieħdu sehem f’din il-wirja ġew mistiedna juru mumenti ta’ dawn il-pjaċiri li
jqanqlu sens ta’ ħtija. Setgħu jkunu f’mumenti solitarji, mumenti li ltaqgħu magħhom jew kwalunkwe fantasiji mill-immaġiazzjoni tal-artist.

Dwn il-mumenti ta’ sodisfazzjon jagħmlu l-ħajja iktar ta’ pjaċir, speċjalment waqt mumenti ta’ stress u għaldaqstant din il-wirja trid toħloq sens ta’ ċelebrazzjoni permezz ta’ dawn il-pjaċiri

Din il-wirja għandha miftuħa sas-26 t’Ottubru u qed tittella’ ġewwa BOCO Boutique Hotel, Bormla.

L-artisti li qegħdin jieħdu sehem f’din il-wirja, ikkurata minn Melanie Erixon, huma Aaron Bezzina, Daniel Borg, Roderick Camilleri, Debbie Caruana Dingli, Rupert Cefai, Antoine Farrugia, Karl Froman, Lawrence Pavia, Amelia Saint George, Mario Sammut, Darren Tanti.

Thread – Wirja tal-arti – Miftuħa sas-17 ta’ Ottubru

Thread – Wirja tal-arti – Miftuħa sas-17 ta’ Ottubru

Thread hija wirja tal-arti mill-artisti Ebru Çinar, Stefan Spiteri u Bernice Vassallo, b’xogħlijiet b’użu partikolari u esperimentali tal-ħajt. Mal-użu tal-ħajt, f’xogħolhom jidher ċar kif jassimilaw miegħu l-involviment tan-natura u forom organiċi, li dan kollu jwassal għar-riżultati li ppreżentaw.

Thread hawn għandha żewġ tifsiriet. Il-ħajt huwa l-materja prinċiparjament użata f’dawn ix-xogħlijiet. Li tgħin biex twassal il-ħadma organika maħluqa f’sens figurattiv tal-weraq u drabi oħra tirrappreżenta serje ta’ passaġġi maħluqa fil-konxju jew fis-subkonxju li jwasslu għal laberinti ifframmentati. Kollha joħolqu armonija tanġibbli u mhux tanġibbli, spazji reali imma surreali.

Ebru Çinar permezz ta’ xogħolha turina kompożizzjonijiet figurattivi u kumplessi. Grazzi għall-użu tal-ħajt tirrappreżenta perspettiva fuq firxa ċatta u f’qisien li jaf ikunu skomdi imma li jaffaxxinaw lil min qiegħed japprezzahom. Dan kollu jagħmel lin-narrattiva ħafna iktar intriganti u tal-ħolm.

Min-naħa l-oħra, ix-xogħol ta’ Bernice Vassallo huwa astratt u juru l-għarfien li għandha fix-xogħol ta’ ħjata u kif wieħed jista’ jesperimenta f’dan il-qasam. Il-kompożizzjonijiet kważi tal-vini tal-moħħ jew passaġġi li jitgħaqdu u jsaħħru daqs labirint fl-għanqbut, delikat imma jista’ jkun b’saħħtu.

Stefan Spiteri qiegħed jesebixxi sensiela ta’ xogħlijiet bit-titlu ta’ Lost Trail. Għalkemm f’xogħlu ma narawx l-użu tal-ħajt, xorta waħda naraw kif permezz ta’ xogħlu joħloq relazzjoni bejn xogħlu u xogħol iż-żewġ artisti l-oħra li qegħdin jagħmlu parti minn din l-esebizzjoni.

Naraw l-enfasi fuq l-organiku, bl-użu ta’ weraq u l-faxxinu għal-lineari, imwassal permezz taż-żebgħa taż-żejt, dan kollou joħloq djalogu bejn ix-xogħlijiet kollha. Spiteri jipperċepixxi x-xogħlijiet tiegħu bħala biċċiet minn netwerk kumpless ta’ passaġġi bla rotta preċiża.

Din il-wirja, li għandha miftuħa sas-17 ta’ Ottubru, qed tittella’ ġewwa Il-Kamra ta’ Fuq u qed tiġi kkurata minn Art Sweven.

Enable Notifications OK No thanks