Evidenza (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Evidenza (L-ewwel parti minn erbgħa) – Rakkont minn Dr Sharon Calleja

Ħarist lura lejn il-kuritur l-abjad.
Il-ħsejjes familjari.
Ir-riħa li tant kont drajt.
Il-passi taż-żraben tal-gwardjani jtektku ġo moħħi.
Kien kollox għadu frisk ġo moħħi.
Qisu lbieraħ.
Qisu hawn ġew iż-żmien lanqas biss kien għadda.
“Trevor! Mela trid tibqa’ hawn ġew?” smajt leħen il-gwardjan ta’ maġenbi, jaqtagħni minn ġewwa.
Kienu għaddew ħamsa u għoxrin sena.
Magħluq bejn dawn l-erba’ ħitan.
Kont għaddejt l-isbaħ żmien ta’ ħajti hawn.
Hawn ġew bħal eremit.
Kienu ħammġuli unuri.
Kienu ċaħħduni minn dak kollu li kont inħobb nagħmel.
Minħabba lejl wieħed.
Lejl li jiena lanqas biss kont naf eżatt x’kien ġara fih.
Dak il-lejl misħut fejn kont ħriġt ma’ ħija Jonas u l-oħrajn.
U skont il-pulizija, dak il-lejl stess kien instab mejjet wieħed li jiena qajla kien jimpurtani minnu.
Eżamijiet forensiċi.
Dawk tossoloġiċi.
Xhieda.
Provi.
Kollox kien ġie kontrija.
Għadni niftakar kollox qisu kien ilbieraħ.
“Trevor, inti tinsab akkużat fuq il-qtil brutali ta’ Kevin Gauci mill-Mosta………” leħen l-ispettur kien għadu frisk ġo moħħi qisu kien jiġi fiċ-ċella ħdejja u joqgħod jgħidhieli kuljum biex jinkini. Biex iweġġagħni.
Imma kont naf…………
Kont naf li x’aktarx mhux jien kont.
Ippruvajt infehmhom li jiena kont xurban.
Li ma kont naf xejn x’kien ġara.
Kont daħna.
Żibel.
Ma kontx rajt art dak il-lejl faħxi.

Ir-rakkont ikompli l-ġimgħa d-dieħla…

Il-Ħanut taż-Żraben (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Il-Ħanut taż-Żraben (Ir-raba’ u l-aħħar parti) – Rakkont minn Sharon Calleja

Sa xħin għaddejna minn maġenb waħda minn dawk it-tabelli li donnhom kienu mferrxin mar-raħal.
Għax eżatt malli għaddejt minn hemm, ritratt partikolari minnhom laqatli l-interess.
Bħal inħsadt.
U tbellaħt.
Jew forsi ma kienx kif ħsibt!
Imma hemm kien. Ir-ritratt ta’ dak ix-xwejjaħ li kont kellimt dakinhar stess!
U li kien biegħli ż-żarbun!
Ħarist lejn l-iskrittura u xi ħadd minn sħabi rrimarka li dawn ir-ritratti kienu ta’ nies li kienu mietu propjament dik il-ġimgħa!
U dan ix-xwejjaħ, skont din l-iskrittura, kien ilu mejjet jumejn!
Ma jistax ikun! Ma jistax ikun!
Bdejt inberraq għajnejha u t-tabella flejtha sew u qrajha iżjed minn darba.
“Ma jistax ikun………!” bdejt nhewden.
Meta għidt lil sħabi dak li kien ġara, qaluli biex l-għada mmur propjament fejn il-ħanut taż-żraben u nistaqsi għalih.
U hekk għamilt.
Imma malli wasalt, tbellaħt.
Il-ħanut taż-żraben kien jidher żdingat u mitluq. Abbandunat. Twieqi antiki ħafna bi ħġieġ imkisser. U għanqbut kullimkien!
U ħaġa tal-għaġeb, il-bieb kien magħluq b’katnazz!
Stennejt.
Stennejt iktar milli kien suppost.
Kienu daqqu l-għaxra ta’ filgħodu.
U kien għadu magħluq.
U ttantajt xortija.
Dħalt fil-ħanut tax-xorb li kien hemm faċċata tiegħu.
“Dan il-ħanut taż-żraben fi xħin jiftaħ?” staqsejtu.
Dan ir-raġel ħares lejja qisni kont qed inkellmu b’lingwa differenti u mhux bit-taljan. U kont ċerta li l-vokabularju kont użajtu sew.
“Int fejn taf li hemm ħanut taż-żraben?” staqsieni, jberraq għajnejh.
Għollejt sieq minnhom u bbilanċjajt fuq l-oħra.
“Għax ilbieraħ xtrajt dan!” għidtlu, inħossni xi ftit konfuża għal mod ta’ kif kien qed iħares lejja.
“Ma jistax ikun.”
Daqshekk. Ma qalli xejn aktar.
“U għalfejn qed tgħidli hekk?” staqsejtu, nipprova neħodlu minn rasu. Imma dak il-ħin ma kellux għalfejn iweġibni. Għax kont naf. Kont naf x’kien se jgħidli.
“Dak il-ħanut ilu magħluq żmien! Giuseppe ilu mejjet jumejn! Ilbieraħ kien il-funeral tiegħu!” qalli.
Ħarist lejn il-bieb fejn kien daħħalni x-xwejjaħ.
U f’qalbi rringrazzjajtu.
Kont xtrajt żarbun.
Mill-ħanut taż-żraben.

‘Earthing’ jew ‘Grounding’ fir-rutina tagħna – Dan xi jkun?

‘Earthing’ jew ‘Grounding’ fir-rutina tagħna – Dan xi jkun?

🌎🏡👉 Qatt smajt b’Earthing jew “grounding”?

Bażikament, huwa meta l-ġilda tiegħek tiġi f’kuntatt mad-dinja … mingħajr il-barriera ta’ drappijiet sintetiċi u materjali (bħal kalzetti u żraben).

Huwa qasam relattivament ġdid li qed jiġi studjat, u għal raġuni tajba!

😮🌅 Li tiddedika l-ħin biex toħroġ barra (jew fuq il-bejt/bitħa) u tkun f’kuntatt mad-dinja (l-ideali hu ramel jew ħamrija) jista’ jgħin biex tinqata’ l-infjammazzjoni, tnaqqas l-uġigħ u l-istress, ittejjeb l-irqad u markaturi oħra tas-saħħa.

⚡ Fil-fatt, ara ftit din:

🌎 “Ir-riċerka emerġenti wriet li kuntatt fiżiku dirett mal-wiċċ tal-pjaneta jiġġenera tip ta’ nutriment elettriku, b’effetti anti-infjammatorji u anti-ossidanti sorprendenti qawwija u rapidi.”

🌟 Interessanti, hux?

🌐🌲 Jeħtieġ iktar riċerka biex insiru nafu jekk taħdimx u kif taħdem.

Minkejja dan, hemm xi ħaġa partikolari li tnaqqas l-istress dwar li toħroġ barra u tgawdi l-arja friska … kemm jekk tkun mixja jew sempliċement tqatta’ ħin barra.

🌳 Din il-ġimgħa l-isfida tiegħek hi li tiddedika ħin għall-earthing!

⤵️⤵️⤵️ Int se tingħaqad magħna? Għidilna!

Enable Notifications OK No thanks